Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

SOS από τις αιρετές Περιφέρειες

SOS εκπέμπει η τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού στη χώρα μας, αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν  ακόμη και στις βασικές λειτουργίες τους, λόγω της παρακράτησης των θεσμοθετημένων πόρων τους από την κεντρική κυβέρνηση. Πλέον  ο προϋπολογισμός τους δεν καλύπτει ούτε το 50% των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός.«Δεν πάει άλλο. Αυτό είναι το μήνυμα από τη μία έως την άλλη άκρη της ελληνικής επικράτειας. Το κεντρικό κράτος ουσιαστικά πυροβολεί τα πόδια του αποδυναμώνοντας τις Περιφέρειες, που αποτελούν τον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας καθώς και το στήριγμα της κοινωνίας σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο καλύπτοντας και τα κενά του κρατικού μηχανισμού. Θα φτάσουμε σε σημείο να μην μπορούμε να συντηρήσουμε τις 45 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα οδικού δικτύου που έχουν στην ευθύνη τους οι Περιφέρειες, να μην μπορούμε να καλύψουμε τον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων και των περιφερειακών δρόμων, να υπάρχει αδυναμία για τη διενέργεια των πάσης φύσεως ελέγχων από τις υπηρεσίες των Περιφερειών» είπε ο πρόεδρος, επισημαίνοντας από το 2011 που ξεκίνησε ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης έως το 2017,σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου κρατικού προϋπολογισμού, έχουν παρακρατηθεί από την δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση 1 δις 837 εκ. ευρώ από τους ΚΑΠ! Δίκαιο έχει ο πρόεδρος, δυστυχώς όμως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ θα υπερψηφίσουν το… «τσεκούρι» στις περιφέρειες, όπως και στους δήμους, αφού στην εποχή των μνημονίων δεν πρόκειται να παίξουν σε καμία των περιπτώσεων με το παχυλό τους «μηνιάτικο»!

Δεν υπάρχουν σχόλια: