Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

2o στην αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος της ΠΜΚ το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Βέροιας

Την περασμένη εβδομάδα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Α’ Σταδίου των Προτάσεων «Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», που κατέθεσαν επτά συνολικά Δήμοι της Περιφέρειας (αστικά κέντρα άνω των 10.000 κατοίκων πλην Θεσσαλονίκης).

Το Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Βέροιας ήρθε στη 2η (δεύτερη) θέση στην αξιολόγηση, και προκρίνεται για το Β’ Στάδιο της Πρόσκλησης. Το ύψος του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανέρχεται σε 4.204.000 ευρώ (έναντι 6.951.390 ευρώ, που περιελάμβανε το αρχικό ΣΒΑΑ του Δήμου Βέροιας).

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στους ιστορικούς τόπους της Βέροιας, την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου εντός της περιοχής παρέμβασης, υποδομές για την ήπια μετακίνηση και παρεμβάσεις κυκλοφοριακής ασφάλειας γύρω από σχολεία, την ψηφιακή προβολή της πόλης, τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην αγορά της πόλης, την ενίσχυση δομών που προσφέρουν κοινωνική προστασία, κ.ά.

Η δεύτερη φάση υποβολής, του τροποποιημένου, πλέον, ΣΒΑΑ, λήγει στις 2-5-2017, οπότε και θα αποσαφηνιστεί η τελική λίστα παρεμβάσεων και ο προϋπολογισμός τους.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: